ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

 • Παλαιός σίδηρος βαρέως τύπου
 • Παλαιός σίδηρος ελαφρώς τύπου
 • Σιδηρούχα αποκόμματα παραγωγικής διαδικασίας
 • Χυτοσίδηρος
 • Λευκοσίδηρος
 • Γρέζι

ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

 • Χαλκός Α και Β ποιότητας
 • Μπρούντζος
 • Ψυγεία Σερμπεντίνα
 • Αλουμίνιο σκληρό
 • Αλουμίνιο μαλακό
 • Αλουμίνιο προφίλ
 • Αλουμίνιο γρέζι
 • Αλουμίνιο κουτάκι
 • Ανοξείδωτο
 • Μολύβι
 • Αντιμόνιο

Εμπορία Scrap

Τα παλαιά σιδηρούχα και μη μεταλλεύματα αποτελούν την πρώτη ύλη παρασκευής προϊόντων διεθνώς. Η εταιρία μας, από το 1948, ασχολείται με την ανακύκλωση παλαιού σιδήρου (scrap), αλουμινίου, μπρούντζου κλπ, και διαθέτει ένα υπερσύγχρονο στόλο για τη συλλογή, διαχωρισμό, μεταφορά και επεξεργασία του. Εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωση, ο πολίτης έχει άμεσο οικονομικό όφελος με την παράδοση των προς ανακύκλωση υλικών του στη μονάδα μας, με τιμές που καθορίζονται από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

ΚΑΛΩΔΙΑ

Η μονάδα μας διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό απογύμνωσης και κονιορτοποίησης παντώς τύπου καλωδίων. Στο ειδικό τμήμα καλωδίων της εταιρίας μας, γίνεται διαχωρισμός του πλαστικού και του χάλκινου μέρους. Ο χαλκός που προκύπτει από τη διαδικασία αυτή είναι ποιότητας ΑΑ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

 • Λευκές οικιακές συσκευές
 • Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
 • Ηλεκτρικά Είδη
 • Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εργαλεία
 • Διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές